de ”DE PRÉ-THEUNISSEN” stichting 


Geschiedenis

   Startpagina 

Naar de startpagina


 

Marinus Nicolaas de Pré en Johanna Theunissen leerden elkaar kennen doordat Johanna een betrekking als dienstbode had bij de familie De Pré aan de Keizersgracht 45 te Amsterdam. Op 14 mei 1880 traden zij in het huwelijk.

Vanaf die tijd verbleven zijn 's zomers op Zwaanwijck in Nigtevecht, dat Marinus in 1879 had gekocht. Vanaf 1883 namen zij een nichtje van Johanna in huis op. Zij heette Johanna Alberdina Nooder en was geboren in 1879.

Zwaanwijck werd ingrijpend verbouwd of mogelijk zelfs geheel opnieuw opgetrokken. Van maart 1893 tot maart 1897. Dit nieuwe huis heeft Marinus de Pré echter niet meer meegemaakt. Hij overleed, 63 jaar oud, op 22 oktober 1892, na het drinken van verontreinigd water. Hij liet zijn echtgenote een flink vermogen na.

Op 23 december 1899 overleed ook mevrouw Johanna de Pré-Theunissen. Een beroerte werd haar fataal. Zij was slechts 49 jaar oud.

Bij testament had zij bepaald dat de nalatenschap moest worden beheerd in een stichting die tot doel had alleenstaande Nederlands Hervormde vrouwen van boven de 45 te huisvesten. Dat is ook gebeurd door het oprichten van de "De Pré-Theunissen Stichting". Op 2 februari 1900 werd de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En op 2 juli 1900 werd Zwaanwijck officeel geopend. Zwaanwijck heeft tot 1970 deze functie vervuld. Een oude foto van bewoonsters vindt u hier.

Zwaanwijck werd echter ook een zware financiële last. Het onderhoud was bijzonder kostbaar. Ten slotte werd het rond 1970 verkocht en is de stichting overgestapt op een andere vorm van maatschappelijke hulpverlening. De doelgroep woont zelfstandig of in een verzorgingshuis, maar ontvangt een financiële bijdrage ten behoeve van huisvesting of ter bevordering van maatschappelijke zelfstandigheid in de brede zin des woords. Ook is kerkelijke binding geen vereiste meer.

Huize Zwaanwijck bestaat nog steeds, maar het is allang geen eigendom meer van de stichting. Op het terrein stonden nog enkele gebouwen. Uit één daarvan blijkt de bijzondere band die Johanna de Pré-Theunissen had met haar nichtje Johanna. Zij liet een houten huis in de stijl van het grote huis nabouwen, maar dan op schaal. Als speelterrein voor haar nichtje. Deze Villa Johanna heeft tot eind jaren 50 bestaan, maar is daarna helaas afgebroken. U kunt er een foto van zien waar ook mevrouw De Pré op staat.


Een aantal gegevens van het bovenstaande zijn ontleend aan het volgende artikel:

Over Mevr. de Wed. De Pré en hoe het huidige huis Zwaanwijck bij Nigtevecht tot stand kwam. / A.J.A.M. Lisman. - [S.l.] : [s.n.], 1986. - Ill. - p.69-79
In: Jaarboekje Nifterlake 1985 / Oudheidkundig Genootschap Nifterlake
 


Andere interessante links over de geschiedenis van Zwaanwijck: