de ”DE PRÉ-THEUNISSEN” stichting 


Aanvragen

   Startpagina 

Naar de startpagina


 


Wilt u een aanvraag indienen voor hulp die past bij de doelstelling van de Stichting,
dan dient u zich hierbij te laten vertegenwoordigen
door een hulpverlener (maatschappelijk werker, predikant, diaken, e.d.) of hulpverlenende instantie
die de aanvraag namens u indient bij de secretaris-penningmeester, vergezeld van een uitgebreide schriftelijke toelichting.